Wat je aandacht geeft, groeit.

Hoe verzet je je tegen onrecht zonder het te voeden? 

Gebaseerd op een artikel van Wendy Gillissen 

Op dit moment wordt de hele wereld geconfronteerd met een steeds groter wordende onrust, polarisatie, steeds strenger wordende maatregelen, onrecht, … Overal beginnen mensen in opstand te komen.

Als het effectief zo is dat wat je aandacht geeft, groeit, dan wordt hetgeen waar we ons tegen verzetten ook groter. Sterker nog, duwen tegen onrecht voedt het paradoxaal genoeg, en geeft het meer slagkracht. Dus strijden zorgt alleen maar voor meer strijd en polarisatie. Zo werkt de Wet van de Aantrekkingskracht nu eenmaal.

Hoe ga je er dan wel mee om?
Hoe kun je je leven leiden in vrijheid en staan voor rechtvaardigheid zonder te buigen voor onrecht, maar ook zonder het onrecht meer te voeden?

Narcisten, sociopaten, psychopaten, tirannieke machthebbers zijn allemaal uit op aandacht en energie. Hoe meer verwarring en verdeeldheid ze kunnen zaaien, hoe meer verontwaardiging ze kunnen uitlokken met weer een bizarre maatregel, weer tegenstrijdige informatie, des te beter. De onlust en boosheid groeien en daarmee krijgen ze meer excuses om hard op te treden en verder te onderdrukken. Hoe meer drama ze kunnen creëren, des te beter: het voedt hen.

Wegkijken is geen optie. Dat is struisvogelpolitiek. Wanneer je het onrecht niet bevecht maar ontkent, laat je het allemaal maar gebeuren.

Het kwaad wel degelijk zien voor wat het is en ervoor kiezen vervolgens toch te leven is volgens mij de beste weg naar vrijheid. Wil de machthebber niet dat ik me verbind met anderen? Dan bewandel ik elke weg die ik kan vinden om sociaal contact te hebben. Dan ga ik babbelen met iedereen die ik tegenkom. Wil de overheid dat ik bang binnen ga zitten en rampen-tv kijk? Dan zet ik de TV uit en ga dansen in de woonkamer. 

Bangmakerij, met de wind meedraaien, liegen, verwarring zaaien, polariseren – het hoort allemaal bij het spel. Het is zaak er niet boos over te worden maar het te zien voor wat het is: een tactiek, een militaire strategie. De beste reactie is: niet reageren. Zien en vervolgens negeren. Je niet laten intimideren. Je rug recht houden en zeggen: ‘’Nee, dank je.’’ ‘’Ik kies voor waarheid, voor contact, voor integriteit, voor echte communicatie, voor humor, verbinding, genezing, liefde.’’

Lach om de bizarre maatregelen. Praat met mensen. Laat zien dat je niet bang bent. Ga met z’n allen koffie drinken of een barbecue houden, ieder voor zijn eigen deur. Verbind met elkaar.

Wat daarbij belangrijk is te onthouden, is dat het er niet om gaat dat er een strijd gewonnen moet worden. Laat het idee van strijd los, anders blijf je in de strijd.

https://i.pinimg.com/originals/b2/9b/47/b29b47480b84f2365d2c64c7cc069d4d.jpg

Inspiratie

Stel gerust even je vraag!